WEB TV
Konya

TOPALLIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLER !!!

  Süt sığırlarında topallıkların yaklaşık %90 ‘ı ayak hastalıklarına bağlı oluşur; bunların da %85’i arka ayakların lateral tırnaklarında şekillenir. Ayak hastalıkları “enfeksiyöz ayak hast...