WEB TV
Konya

ÜRETİCİLERİMİZİN HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNUYORUZ.

Başkanımız Edip Yıldız, ‘Her zaman için üreticilerimizin itibarını en iyi şekilde temsil ederek, haklarını ve çıkarlarını da en üst düzeyde savunmakta...

 ÜRETİCİLERİMİZİN HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNUYORUZ.

IPARD PROGRAMINDA İLAVE DESTEK ALACAK HARCAMALAR BELİRLENDİ

IPARD programına göre ilave yüzde 10 destek sağlanacak uygun harcama başlıkları belirlendi.

Buna göre aşağıda belirtilen başlıklar altında sunulan harcama kalemlerine ek yüzde 10 destek verilebilecek.

101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri için;

Süt Sektörü:

-Süt sağım sistemlerini temizlemek amacıyla su kullanan çiftlikler için atık ve atık su işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri

-Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

-Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri

-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

Kırmızı et, Kanatlı eti ve Yumurta Sektörleri:

-Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri

-Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması

103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri İçin;

-Çevre koruma amaçlı tesislere (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik inşaat/modernizasyon/genişletme işleri

-Çevre koruma amaçlı yatırımlara (işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi, atıkların işlenmesi ve elimine edilmesi) yönelik makine ve ekipman alımı