WEB TV
Konya

BAŞKANIMIZ EDİP YILDIZ TARIM VE ORMAN BAKANIMIZ BEKİR PAKDEMİRLİ'YE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN RAPOR SUNDU.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez’in öncülüğünde bir araya gelen Konya’daki tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kurul...

BAŞKANIMIZ EDİP YILDIZ TARIM VE ORMAN BAKANIMIZ BEKİR PAKDEMİRLİ'YE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN RAPOR SUNDU.

KURUDAKİ İNEK VE İLERİ GEBE DÜVELERİN BESLENMESİ

Doğumu yaklaşan inek ve düvelere uygulanacak bakım ve besleme programları ana karnındaki yavrunun gelişimi de olmak üzere pek çok fonksiyonu etkilemektedir...

Doğumu yaklaşan inek ve düvelere uygulanacak bakım ve besleme programları ana karnındaki yavrunun gelişimi de olmak üzere pek çok fonksiyonu etkilemektedir. Bu dönemdeki beslenme ilk doğumlarını yapacak olan düve ve ineklerin sağmal dönemdeki süt ve döl verimini etkiler. Düveler gebeliğin son iki ayında günde yaklaşık 1 kg canlı ağırlık artışı sağlamalıdırlar. Düvelerin ve de ineklerin aşırı beslenmeleri doğum güçlüklerine, süt hummasına, son atmamaya ve rahim iltihabına yol açabilir.

​Kurudaki ineklerin beslenmesinde şimdiye kadar kuru dönemin ilk 40 gününde ve son 20 gününde olanlar şeklinde iki ayrı grupta besleme yapılmaktaydı. Bu durumun en büyük gerekçesi ise kuru dönemin ilk 40 günü içinde olan sığırların yem tüketimlerinin, hormonal sebeplerden ötürü son yirmi güne girildiğinde yaklaşık % 30 düşmesi gösterilmekteydi. Hatta bu nedenlerle inekler kuru dönemin ilk 40 gününde son 20 gün dönemine göre nispeten hafif bir beslenme programı uygulanmaktaydı. Son 20 günde ise hayvanları yaklaşan doğuma hazırlamak, rumenlerini adapte edebilmek, yüksek süt verimi pikine ulaştırabilmek ve de süt humması, son atmama, mide dönmesi, ketozis gibi metabolizma hastalıklarından koruyabilmek için pek çok yerde yükleme beslemesi adı altında daha farklı bir rasyon uygulanmaktaydı. Bu son yirmi gün rasyonunu ise ilk 40 günden ayıran temel özellik rasyonun enerjice, proteince yüksek olması buna karşın vitamin ve mineral yapısının farklı olmasıydı. Öte yandan yüksek bir beslenme programına tabi tutularak aşırı kondisyon skoru kazanan ineklerde başta doğum problemleri olmak üzere pek çok metabolik hastalığa yakalanma riski oldukça yüksektir.Kuru dönemde aşırı konsantre yem kullanımı örneğin tahıl kırmalarının ya da yem firmalarınca üretilen yemlerin aşırı kullanımları, kuru dönemde beklenen yararlardan biri olan işkembenin dinlendirilmesi olayını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca yüksek konsantre yem kullanımı sonucu aşırı enerji alımına bağlı olarak güç doğum, son atmama, rahim yangısı, meme ödemi gibi problemlerle karşılaşılabilir. Şüphesiz bu problemlerden en önemlisi rahim yangısıdır. Çünkü metritis de olarak bilinen bu rahatsızlık doğumdan sonra kendini döl tutma problemi olarak göstermektedir. Birçok yetiştirici doğumdan 2-3 ay sonra başladıkları döl tutturma işlemlerinden bir türlü sonuç alınamadığını ileri sürmektedirler. Oysa döl verimi ya da döl tutma problemleri geriye dönük olarak detaylı biçimde incelenmesi gereken bir konudur. 

Kuru dönemde ineklerin aşırı yağlanmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir. Kuru döneme zayıf giren ineklerin hafifçe kilo almasına izin verilebilir. Ancak bunun aşırı olması yukarıda bahsedilen güç doğum ve döl verimi gibi problemlerin yanı sıra mide dönmelerine, ketozise, meme ödemlerine (Meme şişliği) yol açabilir

​Kuru dönem sadece iki aylık bir dönem olmasına rağmen ineklerin doğumdan sonraki süt ve döl verimlerini, genel sağlığını etkileyen bir dönemdir. Az önce söylediklerimizden de anlaşılacağı gibi doğumdan sonra karşılaşılan birçok problemin arkasında kuru dönemde uygulanan hatalı bakım ve beslemelerin rolü vardır.