WEB TV
Konya

BUZAĞI DESTEKLEME TARİHİNİ AÇIKLADI !

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilerin aylardır beklediği buzağı desteklerinin ne zaman ödeneceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bul...

BUZAĞI DESTEKLEME TARİHİNİ AÇIKLADI !

KURUDAKİ İNEKLERİN BAKIMI

Kuru dönemin ideal süresi yaklaşık 60 gündür. Sığırlarda gebelik 280 gün olup  7 gün civarında bir farklılık olabilir. Yapılan çalışmalar, en yüksek süt veriminin 60 gün süreyle kuruda kalmış ineklerden  elde edildiğini göstermiştir. İneklerin kuruda kalma süresi 70 günden daha uzun olursa, inekler aşırı yağlanabilmekte veya  40 günden daha  az süre kuruda kalma meme dokusunun yenilenmesi için yeterli olmamaktadır. En ideali, bir ineğin 305 gün müddetle sağılması ve müteakiben 60 gün süreyle kuruya çıkartılmasıdır. Bu bir ineğin doğumdan sonraki ilk 85 gün içerisinde çiftleştirilmesi ve gebe kalmasıyla sağlanır. Üreme ile ilgili kayıtların tutulması ve gebeliğin doğrulanmasıyla ineklerin kuruya çıkartılma tarihleri kolayca tespit edilebilir. Kuruya çıkarılan inekler ayrı bir bölmeye alınmalı ve kuru dönem yemlemesi yapılmalıdır. Ayrıca mastitis tedavisi için en uygun zamanın kuru dönem olduğu ifade edilmetedir.