WEB TV
Konya

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ulusal Süt Konseyi’nin iş birliğinde organize edilen ‘’ Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulus...

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Ulusal Süt Konseyi’nin iş birliğinde organize edilen ‘’ Üretim ve Üreticinin Yüzyılı Ulusal Süt Çalıştayı’’ Antalya’da T.C Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI’nın katılımıyla düzenlendi. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Ortak akıl ve İstişare’yi merkeze alarak, süt sektörümüzün tüm paydaşları ile bir araya geldik.
 Yeni normal sürece göre davranışların ve iş yapış biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, "Hayvancılık sektörü için özellikle girdi maliyetlerinden, lojistik sorunlara, işçi temininden, ürünlerin pazarlamasına kadar her aşamanın etkilendiğini düşünüyorum. Bizde zamanın şartlarını iyi okuyup, geleceğe yön verecek çalışmalara imza atma gayreti içerisindeyiz. Hayvancılık sektörü insanımızın beslenmesi, gelişmesi için ihtiyacı olan stratejik bir sektör." dedi.
T.C. Tarım ve Orman Bakanı  İbrahim YUMAKLI açılış programı sonrası stantları ziyaret ederek üreticiler ve sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.
Ulusal Süt Çalıştayın da 5 adet ayrı ayrı konuların ele alındığı Çalışma Grupları vardı. Konya Dsyb Başkanımız Sayın Edip YILDIZ  ve Karapınar Süt Birliği Başkanı Sayın Mehmet TARTAN’ın  katılımıyla gerçekleşen İç ve Dış Ticaret, Pazarlama, Üretici Örgütlerinin Faaliyetleri adlı Çalışma Grubunda şu konular ele alındı.
*Süt İşletmelerinin %80’nin geleneksel yapıda küçük ölçekli olması ve çiftçilerin yaş ortalamasının 55 ve üstü olması.
*Sanayiye aktarılan süt oranının ortalama %50 civarında olması.
*Süt ve süt ürünlerinde ihracat oranlarımızın düşük olması.
*Hayvancılık işletmelerinin sınıflandırılması, hayvancılık desteklerinde karmaşa, desteklerden beklenen etkinin sağlanamaması, gibi konular üzerinde konuşuldu. 
Ayrıca; 
 *Yem ham ve katkı maddeleri, canlı hayvan (kesimlik, besilik), karkas et, çoban, aşı, ilaç, sperma vb ürünlerin ithal edilmesi üretim maliyetlerini artırmaktadır.
*Kaba yem üretimimizin ve mera alanlarımızın yetersiz olması üretim maliyetlerini artırmaktadır.
*Sektörde örgüt fazlalığı örgütlerin istenen etkinlikte ve verimlilikte çalışmalarını engellediği gibi üreticinin rekabet gücünü ve süt kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
*Markalaşmada yaşanan sorunlar.
*Süt ve süt ürünlerinde lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve teşvik edilmesi konuları dile getirildi.
Çalıştayda yapılan konuşmalarda, süt sektörünün karşılaştığı zorluklar, iç ve dış ticaretin yanı sıra pazarlama faaliyetleri ve üretici örgütlerinin faaliyetleri üzerine yapılan çalışmaların sektörün geleceği için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.
Sektörün geleceği için yapılan bu çalıştay sektördeki tüm paydaşların işbirliği ve ortak akıl ile süt sektörünü daha ileriye taşıyacaktır.
Üretici’nin odak noktasında tutulduğu, Planlı bir Tarımsal Faaliyetin gerçekleştirileceği sonucuna varılan verimli bir Çalıştay olmuştur.
Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere, tüm bakanlık temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür eder, ele alınan konuların üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz” 

Edip YILDIZ
Yönetim Kurulu Başkanı